POAS: winstgericht sturen is de toekomst

Om de effectiviteit van je Google Ads campagnes te meten wordt er vaak gebruik gemaakt van Return On Ad Spend (ROAS). Bij Heroes of Tomorrow rekenen we echter liever met Profit On Ad Spend (POAS). Hiermee krijg je een beter beeld van de effectiviteit van je campagnes. Bij het sturen op ROAS kan het zijn dat je een hogere omzet haalt, maar dat je netto winst lager uitvalt. Bij POAS rekenen we met die netto winst en optimaliseren we om zo veel mogelijk winst te halen.

Wat is POAS?

POAS staat eigenlijk voor winstgericht sturen. Door te kijken naar winst in plaats van omzet kan je beter sturen op de winstgevendheid van jouw online marketing activiteiten.

Wat kun je meerekenen in je POAS?

Wat je meerekent in de POAS berekening is compleet afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt en hoe je kosten en inkomsten zijn opgebouwd. Enkele voorbeelden van zaken waar wij meestal naar kijken is het volgende:

  • Marge per productgroep
  • Verzendkosten
  • Marketing kosten
  • Retouren
  • Kwaliteit en waarde van aanvragen/offertes

Doordat sommige van deze zaken pas op een later moment meetbaar zijn kan de POAS soms pas later berekend worden. Soms kan er ook voor gekozen worden om de data te verschuiven, echter dient dit wel bewust gedaan te worden.

Hoe bereken je de POAS?

POAS bereken je hetzelfde als ROAS, je deelt hierbij echter je winst in plaats van omzet door de advertentiekosten.

De POAS-formule is eenvoudig:

ROAS = winst uit campagne / advertentiekosten

Optimale POAS berekenen

De optimale POAS berekenen is niet makkelijk en is compleet afhankelijk van de kosten en inkomstenstromen van jouw bedrijf. Het berekenen van de optimale POAS is altijd handwerk.

Ben jij klaar om de échte efficiëntie van je Google Ad campagnes in kaart te brengen? Onze helden kijken graag mee hoe ze meer winst uit jouw Google Ad campagnes kunnen halen.

Hoe kunnen we jou helpen meer winst te maken?

Zelf POAS instellen in Google Ads

Je POAS instellen in Google Ads kan je uiteraard ook zelf doen. Hieronder vind je enkele stappen waarmee je de POAS goed in kan stellen in Google Ads.

Maak een transactiespecifieke conversieactie in Google Ads om winst te meten

De eerste handeling betreft het maken van een conversieactie die specifiek gericht is op transacties op jouw website of webshop. Stel deze conversieactie in als ‘secundair’, want je wil voorkomen dat deze onnodige conversies meetelt in het biedproces, zoals het geval is bij primaire conversieacties. Via deze conversieactie wil je inzicht verkrijgen in de winst in Google Ads, niet om direct mee te bieden.

Zorg dat je het Transactie-ID nauwkeurig meet, want in de derde stap vertel je Google op basis van dit ID wat de waarde van elke afzonderlijke conversie is. Een handige methode om conversieacties met Transactie-ID’s in te stellen, is via Google Tag Manager.

De conversiewaarde wordt ingesteld als ‘winst’. In de tag/conversieactie gebruik je een tijdelijke (placeholder) waarde voor de conversiewaarde. Deze vervang je later door de daadwerkelijke winst per conversie.

De rest van de instellingen in de conversieactie en tag blijven gelijk aan je primaire Transactiespecifieke Conversieactie. Deze conversieactie verschilt alleen doordat deze specifiek de winst meet in plaats van de omzet, en dat het een secundaire conversieactie is die enkel dient om te observeren, niet om te bieden.

Bepalen van de brutowinst per transactie-ID

De volgende stap behelst het vaststellen van de brutowinst per transactie-ID. Om dit te bereiken, dien je eerst de opbrengst per transactie te identificeren die gegenereerd wordt door jouw advertenties. Dit is essentieel omdat veel transacties die voortkomen uit advertenties meer producten bevatten dan enkel het geadverteerde product. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het berekenen van de winst.

Vervolgens bereken je de kosten van deze transacties, waarbij je niet alleen de inkoopkosten van de producten, maar ook alle bijkomende orderkosten, zoals verzend-, verwerkings- en betalingskosten, meeneemt in je berekening.

Met deze gegevens kun je nu de brutowinst per transactie-ID berekenen door simpelweg de kosten van de transacties af te trekken van de omzet. Dit kun je handmatig doen met bijvoorbeeld Excel, maar wees gewaarschuwd: dit kan tijdrovend en foutgevoelig zijn. Het kan ook met tools als Adchieve of met Lookerstudio geautomatiseerd worden.

Uploaden van brutowinst per transactie-ID naar Google Ads

Nu je de exacte winst per transactie-ID hebt berekend, is het tijd om deze gegevens te uploaden naar Google Ads. Als je geen gebruikmaakt van PPC software zoals Adchieve, zul je dit dagelijks handmatig moeten doen door een spreadsheet te maken met de benodigde informatie voor Google.

In de spreadsheet pas je het Adjustment Type ‘Restate’ toe om de tijdelijke (placeholder) conversiewaarde te vervangen door de werkelijke winst per transactie-ID.

Toevoegen van aangepaste kolommen met POAS en nettomarge aan Google Ads

De laatste complexe stap omvat het toevoegen van aangepaste kolommen aan Google Ads, waardoor je je campagnes kunt optimaliseren op basis van winstgevendheid.

Om een aangepaste kolom te creëren, navigeer je naar:

Campagnes → Kolommen → Kolommen Aanpassen → Aangepaste Kolom → +Kolom (volg hierbij de gedetailleerde instructies).

Maak gebruik van wiskundige operatoren om de gewenste kolomvoorwaarden te formuleren:

  • POAS = Conversiewaarde (filter op Conversiebron, selecteer nieuwe conversieactie) / Advertentiekosten
  • Nettomarge = Conversiewaarde (filter op Conversiebron, selecteer nieuwe conversieactie) – Advertentiekosten

Nadat je deze instellingen hebt opgeslagen, keer je terug naar de pagina ‘Kolommen Aanpassen’. Hier selecteer je je nieuwe kolommen en klik je op ‘Toepassen’ om deze te kunnen bekijken en ermee te werken in Google Ads.

Door deze complexe stappen te volgen, kun je POAS succesvol implementeren in Google Ads, waardoor je je advertentiecampagnes kunt optimaliseren en je winst kunt maximaliseren.

Plaats een reactie